De anderen helpen de voordelen van re-intergratie utrecht realiseren

Is er sprake aangaande langdurig ziekteverzuim? Heeft het eerste ziektejaar alsnog nauwelijks oplossing gebracht? Dan is dit tijd wegens Spoor twee. Samen gaan wij op speurtocht naar een goede oplossing. Door een capaciteit met coaching samen met handige instrumenten en kennis over een arbeidsmarkt kan zijn het doel de kortste weg naar duurzaam werk.

Zodra je klaar bent voor de arbeidsmarkt, wordt je CV – anoniem – gepubliceerd op de site betreffende Staatvandienst. Werkgevers kunnen hier kennis betreffende nemen. Wij bezorgen dit unieke kandidatenbestand met regelmatige frequentie onder de aandacht aangaande werkgevers en bemiddelaars.

Via Staatvandienst kun jouw een detacherings- of uitzendovereenkomst afsluiten met ons chef. Jouw consultant blijft je contactpersoon tijdens de detachering of uitzending.

Ons chef aangaande een geruime tijd zieke werknemer bezit in overeenstemming met een Wet Verbetering Poortwachter (WVP) de verplichting teneinde die werknemer extern te laten re-integreren (spoor 2) mits herplaatsing voor een eigen organisatie ook niet mogelijk is.

In ons reeks gesprekken met de consultant krijg jouw ons beeld van meerdere (soorten) functies. Parallel daaraan analyseer jouw alleen functieprofielen met de hand aangaande jouw persoonlijk wensen en inzichtën. De module ‘oriëntatie op beroepen’ is bedoeld vanwege dit nader verfijnen over de beroepskeuze.

In dit fijne dorp Harmelen staat de opwindende en moderne locatie Vijverhof. Vijverhof is naast een fijne woonomgeving voor een deel de cliënten tevens een plaats daar waar de ondersteunende diensten bestaan gehuisvest. In die functie maak je deel uit aangaande het team P&O.

nl inschakelen teneinde op zoek te gaan tot een drie meeste passende re-integratiebureau ’s wegens uw situatie. Binnen 24 uur ontvangt u dan ook 3 gratis offertes van een meest passende re-integratiebureaus in uw regio.

Reïntegreren gaat niet gelijk voluit. Reïntegratiebureaus stippelen ons enorm traject uit, waarbij de medewerker stap vanwege stap verdere uren zal draaien op een werkvloer. Daar is niet louter een werknemer mee gediend, doch ook het evenement in Utrecht.

In Utrecht melden wij uitvoering aan het project Back2School. Het doel van het project is om zoveel mogelijk jongeren tussen een click here 18 en 27 jaar, buiten startkwalificatie retour te bijdragen tot onderwijs, opdat de jongeren een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt krijgen.

Ons re-integratiebureau dient (eventuele) misverstanden over een aanpak en de verdeling over de verantwoordelijkheden ten aanzien over de re-integratie-inspanningen regelrecht op te helderen. Het grootste risico kan zijn dat een werknemer ons te passieve houding aanneemt en een juist re-integratiebureau zal het direct aangrijpen.

Wij gluren tot wat jouw kunt en hetgeen je wilt bereiken in jouw mogelijkheden. In deze module ontwikkel je ons loopbaan profiel, elevator pitch en een CV.

Dit streven betreffende re-integratie 3e spoor kan zijn dit ontdekken met passend werk en dit duurzaam plaatsen met een medewerker. Omdat de medewerker gedeeltelijk arbeidsgeschikt is en een WGA-uitkering ontvangt, mogen daarmee een onkosten vanwege u ingeval werkgever worden beperkt.

Bij het bepalen aangaande geschikte mogelijkheden ravotten jouw opleidingsniveau, capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken en interesses ons belangrijke rol.

Met het Mobiliteitsprogramma Spoor twee, verlenen wij complete dienstverlening aan wegens u dan ook mits baas en uw medewerker, onze kandidaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *